Invasive rovdyr

I efteråret og vinteren 2019 ledte jeg efter mink og mårhund i Middelfart og Nordfyns Kommuner. Den endelige rapport kan findes her.