Ynglefugletællinger

På Bastholm i Lillebælt yngler Toppet skallesluger, Knopsvane, Strandskade, Stor præstekrave, Svartbag, Sølvmåge, Ederfugl, måske Havterne.

Med havkajak og dji drone kan jeg tælle ynglefugle på afsides steder, som ellers kan være svære at komme til. Jeg kan også se efter rotter på små holme og øer, udenfor fuglenes yngletid.

Dronen styres fra nærmeste uproblematiske fastland, dvs. et sted hvor jeg ikke forstyrrer ynglefuglene ved at opholde mig. Rækkevidden KAN være op til et par km, forudsat luften er klar og jeg kan se dronen hele vejen. Mindre er dog klart at foretrække.
Vel hjemme igen, sørger Photoshop for at lave et panorama ud af optagelserne. Ved at zoome ind, og indkredse hver enkelt skarvrede med en cirkel i Photoshop, kan jeg let få et meget præcist antal – helt uden at forstyrre fuglene!

Metoden egner sig til lidt større fugle, som Skarv, Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, hejrer, svaner osv. Den er ikke velegnet til små vadefugle, og helt uegnet til brug i skoven. Men hejrekolonier i toppen af træerne er ikke noget problem, og de fleste havørnereder vil også dukke op på billederne.

Skarverederne optalt i Photoshop. Hver cirkel giver et nyt lag, som nummereres automatisk af PS – til slut er det let at se hvor mange lag der er lavet = antal reder.